Μαθήματα

Στα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ στοχεύουμε να εξελίξουμε τον τρόπο έκφρασης, αντίληψης ώστε το άτομο να αναπτυχθεί σε ένα νέο πεδίο έκφρασης και επικοινωνίας που είναι η τέχνη και συγκεκριμένα η πλαστική. Αναπτύσσουμε τα θετικά του στοιχεία.
Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του ατόμου καθώς επιτυγχάνονται οι στόχοι, οι οποίοι στόχοι επιλέγονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του αλλά και σύμφωνα με τις δυνατότητες του.
Το έργο αυτό απαιτεί χρόνο αλλά το αποτέλεσμα και η διαδικασία αποζημιώνουν εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτή.

Η εικαστικός Μαργαρίτα Σαμαρά εκπονεί προγράμματα για ομάδες πολιτών, ΑΜΕΑ, απεξαρτημένων, ενηλίκων και παιδιών με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κεραμική τέχνη, στο ελεύθερο σχέδιο, στην ζωγραφική, ώστε να ενισχυθεί η συναισθηματική και διανοητική ικανότητα  ώστε να λειτουργήσουν με περισσότερα εφόδια στις απαιτήσεις της ζωής αλλά και στο πλαίσιο της προσωπικής ανάπτυξης και δημιουργικότητας. 

Παραδίδουμε ατομικά μαθήματα της κεραμικής τέχνης, στον πολυχώρο της ΚΟΙΝΣΕΠ “Ανθρώπινος Κήπος(www.Humangarden.gr).

Το εργαστήριο του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ αφορά την καλλιέργεια του ατόμου μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του. Το ελεύθερο σχέδιο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για οποιαδήποτε δραστηριότητα στις εικαστικές Τέχνες. Ζωγραφική, γλυπτική κλπ. Επίσης όμως μπορεί να καλύψει  την εκμάθηση του ελευθέρου σχεδίου που ζητείται σε εξετάσεις πανελλαδικές για σχολές που απαιτούν σχέδιο ή για τις εξετάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών.

Το εργαστήριο της ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, περιλαμβάνει σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της τέχνης , πειραματισμούς και έκφραση μέσω των διαφόρων ρευμάτων που εμφανίστηκαν στην Ιστορία της Τέχνης παράλληλα με εξάσκηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ενδιαφερόμενου.

Το εργαστήριο της ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ αποτελεί τον σύνδεσμο με την διατήρηση της παράδοσης μας σχετικά με την ορθόδοξη βυζαντινή εικονογραφία.

Διδάσκεται η παραδοσιακή μέθοδος του στιλβωτού χρυσού στην Εικόνα

Περιλαμβάνει εξάσκηση σε σχεδιασμό Αγίων με πρώτο στάδιο το μολύβι και κατόπιν το χρώμα ,την αυγοτέμπερα. Το πρώτο στάδιο του μολυβιού είναι απαραίτητο γιατί οι αρχές του σχεδίου είναι βασικό υπόβαθρο όπου κάποιος πρέπει να στηριχτεί ώστε να αναπτύξει τις υπόλοιπες δεξιότητες που αφορούν το χρώμα και την σύνθεση.