Μαθήματα κεραμικής

Μαθαίνοντας την τέχνη της ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ σε ενήλικες και παιδιά. Κάθε άτομο έχει ιδιαίτερες και μοναδικές δυνατότητες αντιλήψεως αλλά και έκφρασης. Στα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ στοχεύουμε να εξελίξουμε τον τρόπο έκφρασης, αντίληψης ώστε το άτομο να αναπτυχθεί σε ένα νέο πεδίο έκφρασης και επικοινωνίας που είναι η τέχνη και συγκεκριμένα η πλαστική. Αναπτύσσουμε τα θετικά […]