Μαθαίνοντας την τέχνη της ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ σε ενήλικες και παιδιά. Κάθε άτομο έχει ιδιαίτερες και μοναδικές δυνατότητες αντιλήψεως αλλά και έκφρασης.

Στα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ στοχεύουμε να εξελίξουμε τον τρόπο έκφρασης, αντίληψης ώστε το άτομο να αναπτυχθεί σε ένα νέο πεδίο έκφρασης και επικοινωνίας που είναι η τέχνη και συγκεκριμένα η πλαστική. Αναπτύσσουμε τα θετικά του στοιχεία. Επίσης γίνεται η γνωριμία με τον πηλό ώστε το άτομο να μπορεί να αντλήσει τις δυνατότητες του υλικού ώστε να εξελίξει τις πλαστικές ικανότητες αλλά και να τις προχωρήσει σύμφωνα με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας.
Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του ατόμου καθώς επιτυγχάνονται οι στόχοι, οι οποίοι στόχοι επιλέγονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του αλλά και σύμφωνα με τις δυνατότητες του.
Το έργο αυτό απαιτεί χρόνο αλλά το αποτέλεσμα και η διαδικασία αποζημιώνουν εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτή.