Γέννηση του Χριστού

Αγιογραφία της Γέννησης του Χριστού. Αυγοτέμπερα σε ξύλο.

Διαστάσεις: 0,20 x 0,20 m

Η αγιογραφία βασίζεται σε πρότυπο του 16ου αιώνα που βρίσκεται στο μουσείο της μονής του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Συγκεκριμένα είναι λεπτομέρεια της εικόνας “Επί σοι χαίρε” του Θεόδωρου Πουλάκη, οποίος θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους αγιογράφους της τελευταίας περιόδου της Κρητικής Σχολής.