Άγιος Νικόλαος Σινά

Αγιογραφία του Αγίου Νικολάου, με πρότυπο την αντίστοιχη εικόνα του Αγίου του 11ου αιώνα που βρίσκεται στη μονή του Σινά
Αυγοτεμπερα σε ξύλο κατάλληλα προετοιμασμένο με τον παραδοσιακό τρόπο
Διαστάσεις : 20 x 15 cm