Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Αγιογραφία του Αγίου Ιωάννου σε ξύλο με την παραδοσιακή προετοιμασία. Στιλβωτό χρυσό με σχέδιο εγχάρακτο.

Εικονίζεται ο Άγιος με φτερά αγγέλου κρατώντας στο δεξί χέρι την τιμία κεφαλή του με την οποία φανερώνεται ο τρόπος που μαρτύρησε. Στο αριστερό χέρι κρατά ειλητάριο ανοιχτό στο οποίο διαβάζουμε το εξής: ” Μεταννοήτε ήγγικεν γαρ η Βασιλεία των Ουρανών”.

Διαστάσεις: 0,40 x 0,27 m